Vi vil bringe naturen til folket – og folket til naturen

Derfor utvikler vi naturbaserte attraksjoner

 
 

hva vi gjør

Attraksjon Norge AS utvikler naturtematiske attraksjoner i Norge. Vi er 50%-eiere i to attraksjoner. Tamelgsenteret Elgtun i Bygland og Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter i Lyngdal.

Utvikling

Vi har flere underselskaper, og leverer tjenester som:

 • utstillingsdesign

 • utstillingsproduksjon 

 • grafisk design

 • taksidermi

 • panoramafilm

 • vandreutstillinger, m.m.

Attraksjonene i kjeden har med dette et betydelig støtteapparat.

Drift
 • Vi har et kompetent team som skal være en viktig støttespiller for daglig ledelse.

Nye attraksjoner i kjeden
 • 3-4 attraksjoner nye er alltid til vurdering.

 

Samarbeid
 • Er du involvert i utvikling eller drift av en naturtematisk attraksjon? Ta kontakt!

viktig for oss

Utvikling og drift henger nøye sammen
 • Hovedgrunnlaget for god økonomisk drift legges i utviklings- og etableringsfasen.

 • I etablerte bedrifter tas noen skritt tilbake for å vurdere historikken og for å forbedre grunnlaget.

Lokalt samarbeid
 • Lokal eierfølelse i kommune, næringsliv og lokalbefolkning er essensielt.

 • Vi søker 50% eierandel i driftsselskapet. Da deler vi risiko og bidrar med vår kompetanse innen utvikling og drift for å lykkes.

Geografisk nedslagsfelt
 • Det ligger i navnet vårt –  en nasjonal kjede av naturattraksjoner. 

Forretningsområder

Vi kombinerer følgende forretningsområder i de attraksjoner der vi går inn på eiersiden:

 1. En billettbelagt del er bærebjelken i våre attraksjoner

 2. Vi skal alltid levere god mat 

 3. Vi skal tilby gode produkter og suvenirer 

 4. Våre attraksjoner skal være åpne for arrangementer utenom ordinær åpningstid

 5. Vi skal tilby overnatting

 6. Vi skal tilby tjenester innen friluftsliv i nærområdet.

Forretningsområdene utvikles i lys av miljømessige hensyn, bærekraft og samfunnsansvar.

Utviklingspotensial
 • I eksisterende attraksjoner ser vi etter muligheter for utvikling. 

 • Ofte avdekker vi selv mulige prosjekter der vi tar initiativ til attraksjonsutvikling.

 

Passer din attraksjon inn i vår strategi? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

 

Rådgivning

Foredrag om attraksjonsutvikling
 • En seminardag der vi kombinerer foredragssekvenser med diskusjon og enkel analyse av ditt prosjekt.

Attraksjonsanalyse med rapport
 • Dyptgående rådgivningstjenester innen attraksjonsutvikling.

 • Erfaring fra museer, natur- og opplevelsessentre er overførbar til andre typer attraksjoner.

Anbefalinger forankres i vår egen teori rundt attraksjonsutvikling. Se under. 

Ansvarlig attraksjonsutvikler
 • Ansvarlig attraksjonsutvikler for offentlige eller private aktører når nye attraksjoner skal utvikles.

 • Prosjektleder gjennom forstudie, skissefase og forprosjekt - frem til realisering.

Timebasert rådgivning
 • Konsulent i utviklingsprosjekter og deltager i referansegrupper og komiteer for arkitektkonkurranser.

 
 
De fire attraksjonssøylene

Teorien tar utgangspunkt i at det finnes fire forskjellige krefter i en attraksjon. Disse kan utvikles for å øke attrak-sjonens tiltrekningskraft. En optimalisering av disse feltene gir attraksjonen større evne til å stå støtt på fire ben. 

FORMIDLING

Innholdet i attraksjonen – selve historiene som fortelles – må i seg selv være interessante og dyrkes frem så godt at tematikken i seg selv trekker sitt publikum.

service

Samtidig må vi koble på mennesker og organisere, finansiere, profilere attraksjonen òg betjene gjestene så godt at det menneskelige møtet i seg selv tiltrekker publikum. 

Ta kontakt om du ønsker et utdypende foredrag eller samtale rundt vår teori bak enhver attraksjonsutvikling.

vår teori

Tilgjengelighet

Lokaliseringen, landskaps- rommet, beliggenheten, infrastrukturen og tilgjengeligheten må ha kvaliteter med et betydelig potensiale til å trekke publikum.

INNPAKNING

Innpakningen, med arkitektur, design, fleksibilitet, osv. må utvikles slik at dette aspektet også i seg selv får egen tiltrekningskraft på publikum.

2

20 års erfaring i utvikling av attraksjoner, museer og natursentre. I 2012 - 2013 gjennomførte vi en offentlig/privat forsknings- og utviklingsavtale (OFU-kontrakt) finansiert av Innovasjon Norge. Prosjektet gikk ut på å finne frem til en metode for utvikling av økt økonomisk bærekraft i museer og opplevelsessentre.

 

Arbeidet resulterte i teorien om ”de fire attraksjonssøylene”.

3

4

1

 
 

organisering

ATTRAKSJON NORGE AS
 • Driftsoppfølging av egne attraksjoner
 • Utvikling av helt nye attraksjoner
 • Utvikling av eksisterende attraksjoner
 • Rådgivning - attraksjonsanalyse
Naturexpo AS
 • Utstillingsdesign

 • Utstillingsproduksjon

 • Taksidermi

Naturformidling AS

(Under etablering)

 • Forskningsformidling

 • Formidlingstjenester

 • Guiding

Attraksjon nr. 3

....

Attraksjon nr. 4

....

Naturama AS
 • Panoramafilm

 • Vandreutstillinger

 • Utleie av attraksjonsinnhold

KVÅSFOSSEN AS Besøkssenter og laksetrapp

Besøk

oss

ATTRAKSJON NORGE AS

Krittveien 59, 4656 Kristiansand S

www.attraksjon.no

Kontakt

oss

Jarle Thorkildsen

Attraksjonsutvikling/daglig leder

40 40 25 07

jarle(a)attraksjon.no

Eddi Tjomsaas

Attraksjonsutvikling/design

90 59 71 11

eddi(a)attraksjon.no

Anne Solvang Salvesen

Forretningsutvikling/drift

anne(a)attraksjon.no

FORTELL

OSS

 • Facebook Social Icon

Konge! Melding mottatt.

 
 
Attraksjon Norge 2018